4es tetel
könyv1
4_varosok
könyv2
könyv3
könyv4
könyv5
könyv6
könyv7
könyv8
3_felkaru
7_txt_betolt
8
9_sortoressel
10_magas
10 uj sor
14 oirossargaMegjelenít vagy elrejti a Label-feliratot

Public Class Form1

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        If Button1.Text = "&Elrejt" Then

            Label1.Visible = False

            Button1.Text = "&Megmutat"

        Else

            Label1.Visible = True

            Button1.Text = "&Elrejt"

        End If

    End Sub

 

Futás közben átlehessen méretezni az ablakot

 

Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize

        Dim Holx, Holy As Int32

 

        Holx = (Me.Width - Label1.Width) / 2

        'Holy = (Me.Height - Label1.Height) / 2

        Holy = (Me.ClientSize.Height - Label1.Height) / 2

        'Label1.Location = New System.Drawing.Point(Holx, Holy)

        Label1.SetBounds(Holx, Holy, Label1.Width, Label1.Height)

    End Sub

 

Futási időben kattingatássala követekzők:

Abalkkeret stílusa,

Control menü, Ablak átlátszóságának növelése,

Ablak átlátszóságának csökkentése,

Ablak háttérképének megjelenítése,

Abalk(maximális,normál) méretének váltása,

Ablak megjelenítése tálcán,

Ablak ikonjának megjelenítése

Public Class Form1

    Private Sub Form1_MouseClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseClick

        Dim MiniInfo As New ToolTip

        Dim mit As String = ""

 

        MiniInfo.AutoPopDelay = 1000

        MiniInfo.InitialDelay = 100

        MiniInfo.ReshowDelay = 500

        MiniInfo.ShowAlways = True

        If e.Location.X < sender.Width / 2 And e.Location.Y < sender.ClientSize.Height / 2 Then

            If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

                mit = " Ablakkeret stílusa "

                If Me.FormBorderStyle < 6 Then

                    FormBorderStyle = FormBorderStyle + 1

                ElseIf CInt(Me.FormBorderStyle) = 6 Then

                    FormBorderStyle = 0

                End If

            ElseIf e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Right Then

                mit = " Control menü "

                Me.ControlBox = Not Me.ControlBox

            End If

        ElseIf e.Location.X > Me.Width / 2 And e.Location.Y < Me.ClientSize.Height / 2 Then

            If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

                mit = " Ablak átlátszóságának növelése "

                If Me.Opacity > 0.2 Then

                    Me.Opacity -= 0.1

                End If

            ElseIf e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Right Then

                mit = " Ablak átlátszóságának csökkentése "

                If Me.Opacity <= 1.0 Then

                    Me.Opacity += 0.1

                End If

            End If

        ElseIf e.Location.X < Me.Width / 2 And e.Location.Y > Me.ClientSize.Height / 2 Then

            If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

                mit = " Ablak háttérképének megjelenése "

                If Me.BackgroundImageLayout < 4 Then

                    BackgroundImageLayout = BackgroundImageLayout + 1

                ElseIf CInt(Me.BackgroundImageLayout) = 4 Then

                    BackgroundImageLayout = 0

                End If

            ElseIf e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Right Then

                mit = " Ablak (maximális, normál) méretének váltása "

                If Me.WindowState = FormWindowState.Normal Then

                    Me.WindowState = FormWindowState.Maximized

                ElseIf Me.WindowState = FormWindowState.Maximized Then

                    Me.WindowState = FormWindowState.Normal

                End If

            End If

        ElseIf e.Location.X > Me.Width / 2 And e.Location.Y > Me.ClientSize.Height / 2 Then

            If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

                mit = " Ablak megjelenése tálcán "

                Me.ShowInTaskbar = Not Me.ShowInTaskbar

            ElseIf e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Right Then

                mit = " Ablak ikonjának megjelenítése "

                Me.ShowIcon = Not Me.ShowIcon

            End If

        End If

        Me.Text = ""

        Me.Text = Me.FormBorderStyle.ToString + " - " + Me.BackgroundImageLayout.ToString + " - (" + CStr(100 * Me.Opacity) + "%)"

        MiniInfo.SetToolTip(Me, mit)

    End Sub

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Me.Text = ""

        Me.Text = Me.FormBorderStyle.ToString + " - " + Me.BackgroundImageLayout.ToString + " - (" + CStr(100 * Me.Opacity) + "%)"

    End Sub

End Class

 

 

 

 

 

 

Futási időben átváltani melyik legyen a fő form(117es oldal):

DebuggersStepThroughAttribute() >_

Procected Overrides Sub OnCreateMainForm()

Me.MainForm=Global.Win….. .Form2

End Sub

 

Kliensterületes: Kép görgetése (a kisgyerekes-zongorás példa)

 

Private Sub Form2_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize, MyBase.Load

        Me.Text = "Ablak: " + CStr(Me.Size.Width) + "," + CStr(Me.Size.Height) + "  Kliensterület: " + CStr(Me.ClientSize.Width) + "," + CStr(Me.ClientSize.Height)

    End Sub

 

 

Képkeretes: 2 keret beszúrása (button controlos)

 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim meret As Byte

        Dim Kepkeret1, Kepkeret2 As Button

        meret = 60

        If Button1.Text = "&Képkeretek elhelyezése" Then

            Kepkeret1 = New Button

            Kepkeret1.Name = "1"

            Kepkeret1.Size = New System.Drawing.Size(meret, meret)

            Kepkeret1.Location = New Point(21, 21)

            Kepkeret1.FlatStyle = FlatStyle.Flat

            Kepkeret1.BackColor = Color.White

            Me.Controls.Add(Kepkeret1)

            Kepkeret2 = New Button

            Kepkeret2.Name = "2"

            Kepkeret2.Size = New System.Drawing.Size(meret, meret)

            Kepkeret2.Location = New Point(21 + (meret + 2), 21)

            Kepkeret2.FlatStyle = FlatStyle.Flat

            Kepkeret2.BackColor = Color.White

            Me.Controls.Add(Kepkeret2)

            Button1.Text = "&Képkeret levétele"

        Else

            Me.Controls("1").Dispose()

            Me.Controls("2").Dispose()

            Button1.Text = "&Képkeret elhelyezése"

        End If

        Me.Text = "Képek"

    End Sub

 

Képkeretes példa, feltöltés levelekkel 133o

Private Sub Levelek_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)

 

  If sender.BackgroundImage Is Nothing Then

     

      Select Case sender.name

        Case "1"

          sender.BackgroundImage = Global.WinVB2005_3.My.Resources.ResourceManager.GetObject("Falevel1")

        Case "2"

          sender.BackgroundImage = Global.WinVB2005_3.My.Resources.Falevel2

 

      End Select

      sender.text = ""

      sender.backgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch

    Else

      sender.BackgroundImage = Nothing

    End Ifwww.bloondy.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!